Feestdagen die samenvallen met een zondag moeten steeds worden vervangen. Onze nationale feestdag valt volgend jaar op zondag 21 juli 2013. U kan die dag vervangen op verschillende manieren. Vóór 15 december a.s. moet u de vervangingsdatum bekendmaken.

Feestdagenreglementering

Uw werknemers mogen tijdens de tien wettelijke feestdagen per jaar niet werken. De feestdagenreglementering voorziet echter in heel wat afwijkingen voor specifieke werken of bedrijven. Denk aan bakkers, ziekenhuizen, rusthuizen, hotels, enz. Als zondagsarbeid is toegestaan, mogen werknemers tijdens een feestdag wel werken en hebben zij recht op “inhaalrust”.

Noteer alvast de tien wettelijke feestdagen van 2013:
Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2013
Paasmaandag: maandag 1 april 2013
Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2013
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2013
Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2013
Nationale feestdag: zondag 21 juli 2013
O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2013
Allerheiligen: vrijdag 1 november 2013
Wapenstilstand: maandag 11 november 2013
Kerstmis: woensdag 25 december 2013

Vervangingsdagen 2013

Als feestdagen samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag (d.i. een dag waarvoor het arbeidsreglement voorziet dat er niet wordt gewerkt, meestal de zaterdag als werknemers 5 dagen werken), hebben uw werknemers recht op een vervangingsdag. Die vervangingsdag wordt vastgesteld op een gewone activiteitsdag in uw onderneming.
Feestdagen die samenvallen met een zondag, moeten steeds worden vervangen. In 2013 moet u een vervangingsdag vaststellen voor de nationale feestdag die valt in een weekend op zondag 21 juli.

Verschillende manieren zijn mogelijk.

Individueel akkoord: uw werknemers mogen vervangingsdagen vrij opnemen zoals bepaald in uw arbeidsreglement of in een akkoord met uw personeel.

Collectief akkoord: u kan de vervangingsdagen collectief vastleggen in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is of met de meerderheid van de werknemers bij gebreke van (akkoord met de) vakbondsafvaardiging. Komt u met die niveaus tot geen beslissing, dan kan het met elke werknemer individueel.

Geen akkoord: u legt geen vervangingsdagen vast. De feestdag wordt vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag, meestal de maandag.

Vóór 15 december 2012 moet u een gedateerd en ondertekend bericht uithangen in de lokalen van uw onderneming met de data van de vervangingsdagen of met de bepaling dat uw werknemers de vervangingsdagen vrij mogen opnemen. Een kopie van dit bericht moet u als bijlage opnemen bij het arbeidsreglement. Een tweede kopie bezorgt u binnen acht dagen aan de sociale inspectie.

Regionale feestdagen

De regionale feestdagen zijn geen wettelijke feestdagen: 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap. Als die feestdagen op een zondag of een inactiviteitsdag vallen, bent u alleen verplicht deze dagen te vervangen als uw onderneming of sector heeft beslist er een vrije dag van te maken.