In het kader van de arbeidsdeal van november 2022 heeft elke voltijdse werknemer vanaf 2024 recht op minstens vijf opleidingsdagen per jaar. Voor 2023 bedroeg dit vier dagen.

Tegelijk verplicht deze wet ondernemingen met minstens 20 werknemers in dienst om eenmaal per kalenderjaar een opleidingsplan op te stellen. Ondernemingen die tussen 10 en 20 werknemers tewerkstellen, moeten enkel voorzien in gemiddeld één dag opleiding per voltijdse werknemer per jaar, zonder dat er een opleidingsplan moet worden opgesteld.

Voor elke werknemer moet een werkgever (in ondernemingen met minstens 20 werknemers) deze individuele opleidingsrekening bijhouden in een persoonlijk dossier. De federale regering wil hierop voortbouwen door een uniforme online toepassing te lanceren: de “Federal Learning Account” (federale leerrekening) die de individuele opleidingsrekening vervangt. Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2024.

Via de Federal Learning Account zal onder andere informatie kunnen opgevraagd worden over:

identiteitsgegevens van de werknemer

het arbeidsregime

het aantal opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft

de gevolgde opleidingsdagen

het saldo aan opleidingsrechten

kenmerken van de gevolgde opleidingen

?

Tijdens zijn loopbaan zal een werknemer deze gegevens kunnen raadplegen via een website zoals www.mycareer.be.

Bron: Voorontwerp van wet betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account, goedgekeurd op ministerraad van 14 juli 2023.