Als u een hypotheeklening wil afsluiten, moet u er meestal een schuldsaldoverzekering bijnemen. Op die manier kan u een lagere rentevoet voor uw lening krijgen. Toch loont het beslist de moeite om hiervoor even rond te kijken. Het premieverschil voor de schuldsaldoverzekering kan behoorlijk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Bovendien bestaan er niet alleen verschillende formules, maar er zijn ook alternatieven die voor uw specifieke situatie misschien meer aangewezen zijn.

Een schuldsaldoverzekering geeft u, uw partner en uw erfgenamen de geruststelling dat de leninglast geheel of gedeeltelijk wegvalt bij vroegtijdig overlijden van uzelf of uw partner.

Twee polissen?

Het is gebruikelijk dat beide partners een afzonderlijke schuldsaldoverzekering afsluiten tegen het overlijdensrisico. U bent wel niet verplicht twee keer het volle bedrag te laten verzekeren. We raden echter af om allebei een dekking van 50% van het geleende bedrag te nemen. In dat geval valt de leninglast na het overlijden van een van de partners slechts voor de helft weg, terwijl de huishoudkosten haast niet zullen verlagen.

Of op twee hoofden?

Als u daarvoor kiest, zijn u en uw partner in één polis verzekerd. En ook voor deze oplossing moet u niet het volledige geleende bedrag laten verzekeren, al is dat wel raadzaam. In dat geval moet de langstlevende partner geen hypotheek meer af te lossen. Doordat het hier maar om één polis gaat, betaalt u minder premie. Bij de polis op twee hoofden betaalt u premies gedurende de hele looptijd van uw lening. Bij de afzonderlijk onderschreven schuldsaldoverzekeringen moet de premie meestal maar tijdens 2/3 van de leningduur worden gestort. Bovendien komt de afzonderlijke polis in aanmerking voor een belastingsvermindering, wat niet het geval is voor de polis op twee hoofden.

Eenmalige premie of gespreide betaling?

U kan kiezen voor een eenmalige premie bij het onderschrijven van de polis. Die valt in eerste instantie budgettair uiteraard zwaar uit. Maar over de hele duur van de lening is het wel de goedkoopste formule. Een tweede mogelijkheid is de hiervoor al aangehaalde gespreide premiebetaling. Meestal dient u dan tijdens 2/3 van de leningduur een constante premie te storten, al zijn er maatschappijen die ook een kortere duur aanbieden. Ten derde kunt u voor een jaarlijks aanpasbare premie kiezen. In tegenstelling tot het vaste tarief, volgen de jaarlijks aanpasbare premies de evolutie van de levensverwachting. Doordat we gemiddeld alsmaar ouder worden en het risico op voortijdig overlijden bijgevolg daalt, ziet het ernaar uit dat die jaarlijks aanpasbare premies – die tijdens de eerste drie jaar onveranderd blijven – in de toekomst eerder zullen verlagen dan verhogen. De eigenlijke premieberekening hangt trouwens af van een heleboel factoren:

het te verzekeren kapitaal, de duur van de lening,

leeftijd en geslacht,

gezondheidstoestand en

levenswandel.

Misschien zal u bij uw verzekeringsaanvraag enkel een medische vragenlijst moeten invullen, misschien zal een arts u moeten onderzoeken. Dat is vooraf moeilijk te zeggen.

Belastingvoordeel?

De premies van de schuldsaldoverzekering, de intresten en kapitaalaflossingen van uw lening en de premies van uw eventuele andere levensverzekeringen vormen samen uw fiscale korf. Die korf is door de overheid voor het inkomstenjaar 2011 (aangifte 2012) geplafonneerd op 2.120 euro (+ 710 euro tijdens de eerste tien jaar + 70 euro vanaf drie kinderen). Hierdoor bestaat een reële kans dat de premies van uw schuldsaldoverzekering geen recht meer geven op belastingvermindering. Maar misschien hebt u daarvoor nog een achterpoortje via het pensioensparen. Of hebt u een groepsverzekering? Dan is het mogelijk dat u zelfs geen schuldsaldoverzekering nodig hebt. Reden te over om alle mogelijkheden en berekeningen tegen elkaar af te wegen.