De eindejaarsperiode is een ideale gelegenheid om een geschenk te geven aan uw personeel. Het is immers een goede manier om een aangename sfeer binnen uw bedrijf te creëren. Het geven van geschenken heeft echter ook fiscale implicaties. Voor u, maar mogelijk ook voor uw personeel. Het goede nieuws is dat u onder bepaalde voorwaarden toch een cadeau van maximum 35 EUR op een fiscaal voordelige manier aan uw personeel kan schenken: uw werknemer wordt er niet op belast en u kan de kosten toch aftrekken.

Regel: belast bij personeel, aftrekbaar als beroepskost bij u

Als u een geschenk geeft aan uw personeel, vormt dit voor hen in principe een voordeel van alle aard. Dat wil dan ook zeggen dat ze er in principe op belast worden.
Aangezien het geschenk als een ‘bezoldiging’ wordt beschouwd, zijn de kosten ervan bij u als werkgever wel aftrekbaar. Dat is immers zo voor alle loonkosten.

Geringe geschenken worden niet belast bij uw werknemer, maar zijn voor u niet aftrekbaar

Een ‘gering’ geschenk zal bij uw werknemer toch niet als voordeel van alle aard belast worden. De fiscus beschouwt een geschenk als ‘gering’, wanneer de waarde de 50 EUR niet overschrijdt.
Deze voordelen worden als sociaal voordeel behandeld. Het cadeau wordt met een duidelijk sociaal doel geschonken en is niet te beschouwen als een bezoldiging voor de door uw personeelslid geleverde prestaties.
De kosten van deze geschenken zijn dan weer niet aftrekbaar bij u als werkgever.

Uitzondering: sociale voordelen die niet belastbaar zijn bij uw werknemer, maar die u wel kan aftrekken

Volgens de algemene regel wordt uw werknemer belast op een geschenk dat hij ontvangt, maar kan u de kost aftrekken. Volgens een eerste uitzondering (gering geschenk), wordt uw werknemer niet belast, maar is de uitgave bij u niet als kost aftrekbaar. Er is dus steeds iemand (werknemer of werkgever) die de ‘fiscale kost’ van het geschenk moet dragen.
Gelukkig bestaat er nog een uitzondering. U kan een gelegenheidsgeschenk geven aan uw personeel dat als sociaal voordeel voor hen is vrijgesteld, terwijl u toch de kosten als beroepskost kan blijven aftrekken. Daarvoor moeten wel de volgende voorwaarden worden vervuld:

het moet gaan om geringe geschenken. Dat mag in natura zijn, in speciën of in de vorm van cadeaubonnen (boekenbon, cultuurcheque, bongobon, aankoopbon, sportcheque, … alles behalve maaltijdcheques). Als u aankoopbons geeft, moet het gaan om bons (1) die alleen mogen worden omgeruild bij handelaars die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van deze bons, (2) die een beperkte looptijd hebben en (3) die onder geen beding tegen cash kunnen omgeruild worden;

het geschenk moet bij een speciale gelegenheid gegeven worden, bv. Kerstmis of Nieuwjaar. Daarnaast kan zo’n geschenk ook bij Sinterklaas, of bij de viering van de patroonheilige van de sector waarin u werkzaam bent. Ook een verjaardagsgeschenk hoort bij de mogelijkheden;

het geschenk mag maximaal 35 EUR per jaar per werknemer bedragen. Voor Sinterklaas (en gelijkaardige feesten als Sint-Maarten): geldt een maximumbedrag van 35 EUR per jaar per kind ten laste van het personeelslid;

alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen.

Nota bene: andere geschenken

Ook bij andere gelegenheden kan u op een fiscaal vriendelijke manier geschenken geven aan uw personeel (onder dezelfde voorwaarden als hierboven):

als eervolle onderscheiding: maximaal 105 EUR per werknemer per jaar;

bij een pensionnering: maximaal 35 EUR per volledig dienstjaar dat de werknemer bij u heeft gewerkt, met een minimum van 105 EUR;

bij een huwelijk: een huwelijkspremie van maximaal 200 EUR.