Steeds meer zaakvoerders beseffen dat ondernemen op basis van buikgevoel, intuïtie of ervaring niet langer houdbaar is. Er tekent zich binnen de kmo-wereld een kentering af, ten voordele van een vorm van ondernemen die gebaseerd is op facts and figures. Dat leidt tot meer efficiëntie, inzicht én kwaliteit in de kmo.

Als ondernemer staat u onder steeds grotere druk. Om te beginnen neemt de concurrentie toe: starters betreden de markt en gaan de strijd aan met gevestigde waarden. De opkomst van nieuwe spelers in e-commerce heeft in sommige sectoren bijvoorbeeld een ware prijzenoorlog ontketend. Klanten stellen ook steeds hogere eisen: producten en diensten moeten beter, sneller en goedkoper. Ook werknemers en leveranciers, ten slotte, drukken nadrukkelijker hun stempel.

Professionalisering en rationalisering van kmo’s

Bedrijfsleiders moeten dus heel wat bordjes draaiende houden. In zo’n context is er geen plaats voor intuïtie omdat de financiële risico’s simpelweg te groot zijn. Het buikgevoel moet plaatsmaken voor ratio. Bovendien groeit het besef dat er in onze complexer wordende wereld nood is aan gespecialiseerde kennis en expertise.

Het succes van de hedendaagse kmo is gestoeld op drie pijlers:

1.    Efficiëntie: een doorgedreven digitale strategie is een voorwaarde voor succes in de kmo-wereld. Die opent namelijk de deur naar automatisering van tijdrovende processen en een efficiëntere manier van werken.

2.    Inzicht: het verzamelen en analyseren van data leidt tot een scherper inzicht in de cijfers, noodzakelijk om een doeltreffend bedrijfsbeleid te voeren.

3.    Kwaliteit: dat alles biedt op de lange termijn mogelijkheden voor de organisatie om een hogere kwaliteitsstandaard na te streven, en zich  positief te onderscheiden binnen de markt.

Digitalisering: een must

Het fundament van de drie pijlers van succes is digitalisering. Kmo’s die efficiënter, inzichtelijker en kwalitatiever te werk willen gaan, moeten inzetten op digitale processen. Het spreekt voor zich dat digitalisering heel wat kennis en ervaring vereist. Een betrouwbare softwarepartner is dan ook onontbeerlijk voor de kmo. Die helpt u met het in kaart brengen van de digitale noden, stippelt een haalbaar digitaliseringstraject uit en zoekt naar oplossingen op maat.