De eco-cheques van 2009 die u pas in 2010 ontvangt, zijn toch vrijgesteld van belasting. De fiscus verhoogt hiervoor uitzonderlijk het jaarlijks grensbedrag tot maximum 375 euro. In principe konden eco-cheques maar tot 250 euro belastingvrij uitgekeerd worden.

Eco-cheque is fiscaal cadeautje

De eco-cheque wordt niet als loon aanzien, maar is aan een bijzonder fiscaal regime onderworpen. Voor u als werknemer of bedrijfsleider is dit een fiscaal cadeautje waar u geen belasting op betaalt. De tussenkomst van de werkgever wordt als vrijgesteld voordeel aanzien. Daardoor moet u de waarde van de cheques niet aangeven in uw aangifte personenbelasting. Ook voor de sociale zekerheid worden de eco-cheques onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd. Werkgevers kunnen de eco-cheques alleen belastingvrij toekennen indien aan strenge voorwaarden voldaan wordt.

De werkgever mag niet ongelimiteerd eco-cheques toekennen. Zo kan elke werknemer of bedrijfsleider in principe maximum 125 euro per jaar voor het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) en 250 euro per jaar vanaf aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) aan eco-cheques ontvangen om de belastingvrijstelling te behouden.

Als u toch meer eco-cheques ontvangt, dan kan het volledige bedrag aan toegekende eco-cheques als belastbaar voordeel van alle aard aangemerkt worden. Dat betekent dat u op die waarde belasting betaald alsof het loon betrof.

Uitzonderlijke verhoging van het maximumbedrag voor 2010

Het maximum bedrag om eco-cheques belastingvrij toe te kennen, wordt uitzonderlijk verhoogd naar 375 euro voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010). De wet over de eco-cheques is vorig jaar pas helemaal op het einde van het jaar gepubliceerd. Daarom hebben heel wat ondernemingen de eco-cheques voor 2009 samen betaald met die van 2010. Op die manier zou het maximumbedrag onmiddellijk overschreden worden. Daarom staat de fiscus eenmalig toe dat deze eco-cheques ook belastingvrij zijn en dit tot een maximum van 375 euro. Het betreft een uitzonderlijke maatregel die alleen van toepassing is op eco-cheques die in 2009 zijn toegekend en pas in 2010 worden betaald.