Dienstencheques kunnen ingezet worden voor hulp in het huishouden, strijkdienst, vervoer van hulpbehoevenden of boodschappenhulp.
Je kunt ze enkel gebruiken voor privédoeleinden.

Fiscaal voordeel
In Vlaanderen bedraagt aankoopprijs van een dienstencheque 9,00 EUR per aangekochte cheque, deze geeft recht op 1 uur hulp.
Via de aangifte personenbelasting geniet je in Vlaanderen 20% belastingvermindering op het aangekochte bedrag . Hierdoor zal de uiteindelijke prijs die je betaalt per cheque 7,20 EUR bedragen.

Opletten
Er kan een belastingvermindering genoten worden op een maximaal bedrag van 1.520,00 EUR per kalenderjaar per persoon, ofwel voor de eerste 169 cheques. Wanneer er meer cheques aangekocht worden in hetzelfde kalenderjaar door dezelfde persoon, zal er geen belastingvoordeel meer zijn.
Om dit te vermijden is het aan te raden om in de loop van het jaar om te schakelen van partner wanneer er meerdere gezinsleden zijn. Zij kunnen opnieuw genieten van 20% belastingvermindering op 169 dienstencheques.

Maximaal aantal cheques
De aankoopprijs van een dienstencheques bedraagt € 9,00 voor de eerste 400 cheques, de volgende 100 cheques bedraagt de aankoopprijs € 10,00 per cheque. Maximaal kan een persoon per jaar 500 dienstencheques aankopen.

Dienstencheques kunnen op papier of elektronisch aangekocht worden. Om de elektronische cheques op te volgen, kun je inloggen op de website https://mijn.dienstencheques.vlaanderen.be/ of via een applicatie op de smartphone.

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij https://fiduplan.be/ons-team/.