Elke onderneming heeft een commerciële naam en een maatschappelijke naam. Die kunnen hetzelfde zijn maar ook verschillen. Het Wetboek van Vennootschappen beschermt enkel de maatschappelijke benaming. De handelsnaam geniet bescherming door de handelspraktijkenwet.

Commerciële naam versus maatschappelijke naam

De commerciële naam is de benaming waaronder een natuurlijke persoon zijn handelsactiviteit uitoefent of een handelsonderneming wordt geëxploiteerd en speelt een publicitaire rol (de handelsnaam of firmanaam).
De maatschappelijke naam is de officiële benaming (bv. BVBA of NV) die in de statuten van de vennootschap staat en die wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die naam dient alleen om de vennootschap te identificeren. De keuze van de maatschappelijke naam is vrij. U mag dezelfde maatschappelijke naam als commerciële naam gebruiken, maar dit moet niet.

Bescherming vennootschapsnaam

Om verwarring of oneerlijke concurrentie te vermijden, gebruikt u uiteraard niet de naam van een andere vennootschap of een die er sterk zou op lijken. Via de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u opzoekingen verrichten naar actieve ondernemingen. U kunt ook de site van het Belgisch Staatsblad raadplegen die voor rechtspersonen is gereserveerd.
Het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat een vennootschap geen naam mag gebruiken die al wordt gebruikt. De enige sanctie bestaat echter uit het betalen van schadevergoeding. Bij een geschil zal de rechtbank de voorgeschiedenis analyseren en rekening houden met criteria zoals de zone van de klantenkring, de commerciële uitstraling, de faam van de zaak en de potentiële uitbreiding van de onderneming, voor ze een van de ondernemingen verplicht haar naam te wijzigen.
U kan uw naam ook deponeren in de vorm van een Benelux-merk, een communautair of een wereldmerk om uitgebreide bescherming te genieten.

Wijziging vennootschapsnaam

Als u de officiële naam van uw vennootschap wil wijzigen, moet u uw statuten aanpassen. U moet dit in principe via een notaris regelen. De naamswijziging van een vennootschap onder firma of een gewone commanditaire vennootschap kan via een ondernemingsloket.
Het wijzigen van de commerciële naam gaat eenvoudiger. Wanneer naast uw officiële naam ook de handelsnaam is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), kan u die laten aanpassen door een ondernemingsloket. Die aanpassing is gratis. Sinds 1 juli 2010 kan u trouwens zelf aanpassingen in deze databank doorvoeren: d.w.z. zelf een handelsnaam en contactgegevens toevoegen of aanpassen. Dat gebeurt via de KBO Private Search met een token of een elektronische identiteitskaart.