Brusselse ondernemingen die hun energieverbruik willen verminderen kunnen nog tot en met 11 september 2023 een premie voor investeringen of consultancy aanvragen via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. De deadline schuift daarmee met 2 maanden op.

De premies zijn bedoeld om Brusselse bedrijven extra te ondersteunen in het licht van de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Oorspronkelijk moesten Brusselse bedrijven hun aanvraag voor eind juli indienen, maar die deadline schuift dus op om meer bedrijven de kans te geven zich aan te melden voor de tijdelijk ondersteuningsmaatregel.

Aan de voorwaarden en procedure uit het Premiebesluit van 30 maart 2023 verandert niets. Ook de premiebedragen blijven dezelfde. De steun voor investeringen is beperkt tot maximum 50.000 euro, die voor de inschakeling van consultancy tot maximum 15.000 euro.

Voorwaarden voor ondersteuning

De onderneming moet gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De onderneming draaide in 2022 een omzet van meer dan:
* €50.000 indien er één vestigingseenheid gevestigd was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 31 december 2021,
* €75.000 in geval van twee vestigingseenheden,
* €100.000 in geval van minstens drie vestigingseenheden.

De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften voor 2022 die uiterlijk van 13 maart 2023 dateren.

De onderneming moet actief zijn in een zogenoemde energiegevoelige of erg energiegevoelige sector.

In 2022 heeft de onderneming in vergelijking met 2021 een energiemeerkost moeten dragen van minstens ? 1.667.

De premie aanvragen kan tot en met 11 september via deze link.