Op het einde van het boekjaar worden provisies of voorzieningen voor vakantiegeld aangelegd voor het enkel en dubbel vakantiegeld dat in het volgende boekjaar wordt betaald aan het personeel. De fiscus bepaalt elk jaar het bedrag van die provisies die u belastingvrij mag aanleggen.

Bedrag provisie

De provisie of voorziening voor vakantiegeld wordt niet als een echte voorziening geboekt maar als een schuld op ten hoogste een jaar: rekening “456 Vakantiegeld”.  Die voorzieningen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als u ze binnen bepaalde limieten boekt. De toe te passen percentages worden jaarlijks vastgesteld in overleg met het Verbond van Belgische Ondernemingen en bekendgemaakt in een administratieve circulaire. Voor de provisies van het vakantiegeld die op 31 december 2010 in de balansen worden geboekt en die als beroepskosten worden aanvaard, gelden volgende percentages:

voor bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten: 18,8 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2009 zijn toegekend;

voor arbeiders en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten: 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2009 zijn toegekend.

Deze cijfers zijn al een aantal jaren dezelfde.

Berekeningsbasis

De berekeningsbasis bevat de normale periodieke bezoldigingen, de commissielonen, premies, percenten van handelsreizigers en vertegenwoordigers en de wedden voor gepresteerde overuren. De berekeningsbasis bevat echter niet het vakantiegeld zelf, de eindejaarspremie, de dertiende maand en andere gelijkaardige vergoedingen. De provisie vakantiegeld mag ook niet worden berekend op de wedde van de bedienden die in de loop van het jaar uw onderneming hebben verlaten.
Voor arbeiders gelden die beperkingen niet.

Boekjaar

Valt het boekjaar van uw vennootschap niet samen met het kalenderjaar, dan mag u mogelijk geen rekening houden met de lonen van het hele boekjaar om de provisie vakantiegeld te berekenen. Bepalend is of het boekjaar wordt afgesloten voor of na het betalen van het vakantiegeld van uw personeel.