Zomervakantie? Niet voor uw accountant! Hij of zij draait dezer dagen overuren om de jaarrekening van uw vennootschap af te werken. Die moet, zoals de wet voorschrijft, binnen de zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar neergelegd worden bij de Balanscentrale. Uw boekhouder heeft er zijn handen vol mee, maar wat weet u eigenlijk over de jaarrekening?

1) Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financieel verslag van het voorbije boekjaar dat vennootschappen verplicht moeten opmaken. Ze bevat vier onderdelen:

de balans: overzicht van alle activa (bezittingen) en passiva (schulden) van een onderneming op een bepaald moment

de resultatenrekening: een overzicht van de inkomsten en de uitgaven gedurende het boekjaar

de toelichting: bijkomende informatie over de waarderingsregels die de onderneming heeft gehanteerd om de balans en resultatenrekening te berekenen.

de sociale balans: bevat informatie over het personeelsbestand en opleidingen.

2) Wie moet een jaarrekening publiceren?

Behoudens enkele uitzonderingen moeten alle Belgische vennootschappen waarvan de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt is tot hun inbreng jaarlijks hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

3) Wat als ik mijn jaarrekening te laat indien?

Zes maanden na de sluiting van het boekjaar moet de algemene vergadering van de onderneming de jaarrekening goedkeuren. Maximaal 30 dagen later moet ze bij de Nationale Bank van Belgiƫ neergelegd worden. Dat geeft u dus in totaal zeven maanden de tijd om aan uw publicatieplicht te voldoen. Bent u te laat? Dan krijgt u een boete en loopt u mogelijk imagoschade op.

Belangrijk: de wet geeft aan dat een publicatieplichtige vennootschap via gerechtelijke weg mag worden ontbonden als ze gedurende 36 maanden geen jaarrekening publiceert.

4) Hoe kan ik een jaarrekening opvragen?

De jaarrekeningen van alle Belgische ondernemingen worden verzameld door de Balanscentrale. U kunt ze online raadplegen via deze link. Ze bevat nuttige informatie over de financiƫle gezondheid van een bedrijf. Handig als u bijvoorbeeld twijfelt aan de solvabiliteit van een klant.

5) Wat kan ik doen om mijn boekhouder te helpen bij de voorbereiding van de jaarrekening?

Zoals u al in vraag 1 kon lezen, bevat de jaarrekening onder andere de balans en de resultatenrekening. Om die te kunnen maken, heeft uw boekhouder alle in- en uitgaande facturen nodig. Zorg ervoor dat u die tijdig bezorgt (zo snel mogelijk na de afsluiting van het boekjaar, bij voorkeur sneller). Digitaal geniet bij de meeste accountants de voorkeur.