De elektronische handtekening is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. U gebruikt ze misschien zelfs zonder dat u er zich bewust van bent. Maar de ene e-signature is de andere niet… Een woordje uitleg.

De elektronische handtekening

De term elektronische handtekening of e-signature is eigenlijk de generieke term die gebruikt wordt zodra er een juridisch proces tot stand komt waarbij de partijen op elektronische wijze tot een akkoord komen, een afspraak maken, …
De eIDAS-verordening, een Europese verordening die de spelregels hierover bepaalt, definieert de elektronische handtekening als de “gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen”. 

Een elektronische kopie van uw handtekening integreren in een Word-document, een e-mail, … is daar een voorbeeld van. Maar zelfs de signature in uw e-mail is al een vorm van e-signature.

Als de beveiliging wat wordt opgetrokken, komen we terecht in de sfeer van de digitale handtekeningen. Een digitale handtekening is dus niets anders dan een soort elektronische handtekening.

Soorten digitale handtekening

Binnen de digitale handtekening onderscheiden we de geavanceerde elektronische handtekening en de fegwalificeerde elektronische handtekening. Deze termen zijn juridisch vastgelegd in diezelfde Europese eIDAS-verordening.

Om te kunnen spreken van een geavanceerde elektronische handtekening moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

de handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en

zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Als u bij een betaling met uw smartphone of met uw bankkaart, uw code ingeeft, dan bent u digitaal aan het ondertekenen. U ondertekent als het ware een overschrijvingsformulier dat de bank de opdracht geeft uw betaling uit te voeren.

Er zijn ook private bedrijven die dit soort handtekeningen afleveren. Denk maar aan het overbekende Adobe, maar er zijn nog heel wat ander aanbieders (GlobalSign, OneSpan Sign, DoucSign, …).

De gekwalificeerde elektronische handtekening gaat een stapje verder. Het is een geavanceerde elektronische handtekening die afgeleverd wordt door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten. Andere voorwaarden die moeten voldaan zijn:

de provider moet in de EU gevestigd zijn;

de handtekening moet de begin- en einddatum van de geldigheidsduur van het certificaat vermelden;

het certificaat moet een unieke identiteitscode hebben.

Uw identiteitskaart

In België kan u met uw Belgische identiteitskaart een gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen. Dat kan ook met de applicatie “Itsme”. In andere Europese landen zijn er gelijkaardige ontwikkelingen (bv. in Duitsland, Spanje, Luxemburg, maar nog niet in Nederland of Frankrijk). U kan dus met uw Belgische identiteitskaart een vennootschap oprichten, om maar één voorbeeld te noemen. Ook om in te loggen op de e-diensten van de overheid (my eBox, MyMinFin) heeft u een gekwalificeerde elektronische handtekening nodig.

Maar om internationale contracten te sluiten, ‘volstaat’ een geavanceerde elektronische handtekening, die u dus ook bij de internationale spelers kan bekomen.

Toegegeven, het is nóg een code die u zal moeten onthouden (en die u zeer zeker niet bij uw identiteitskaart mag bewaren!), maar die code is zeker zo belangrijk als die van uw bankkaart.