Het voordeel van alle aard op firmawagens blijft veel ondernemers een doorn in het oog. Velen proberen daar dan ook aan te ontsnappen. In de media werd recent veel aandacht gespendeerd aan een bedrijfsleider die met een Porsche van de firma rondreed zonder belast te worden op een voordeel van alle aard. Kan u dat ook? Dat is toch twijfelachtig…

De achtergrond

Wie privé gebruik kan maken van een firmawagen krijgt een belastbaar voordeel van alle aard. De wijze waarop dat voordeel wordt berekend, werd gewijzigd door de regering Di Rupo waardoor veel bedrijfsleiders (vooral diegenen met een luxewagen) plots tegen een veel hogere belasting aankeken.

Velen zochten achterpoortjes…

De theorie

Wat is privégebruik van een bedrijfswagen? Niet enkel zuivere privéverplaatsingen, bv. langs de winkel rijden, kinderen van en naar school brengen, op familiebezoek gaan. Ook woon-werkverkeer wordt als privégebruik beschouwd.

Dus: wie zijn bedrijfswagen echt enkel voor professionele verplaatsingen gebruikt (bv. bezoek klanten, meeting), krijgt geen voordeel van alle aard en mag er dus ook niet op belast worden. Voor een luxewagen als een Porsche kan dat een besparing van 15.000 EUR betekenen.

En de bedrijfsleider met zijn Porsche: hoe deed die dat dan ?

De bedrijfsleider ging naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen en vroeg daar een ruling aan. Hij kwam dus met de fiscus overeen hoe zijn situatie fiscaal behandeld zou worden. Hij ging het engagement aan dat hij zijn dure firmawagen enkel voor professionele verplaatsingen zou gebruiken en elk privégebruik zou vermijden.

Dat kan natuurlijk enkel omdat de feitensituatie dat mogelijk maakte:

de firma is gevestigd op het woonadres van de bedrijfsleider (de zetel van de vennootschap was er gevestigd), zodat er geen woon-werkverkeer nodig is; EN

het gezin van de bedrijfsleider beschikt over een tweede wagen, waarmee alle privéverplaatsingen kunnen gebeuren.

Ook voor u?

Allicht niet. In de eerste plaats moeten de twee voorwaarden sowieso voldaan zijn (firma op woonadres, beschikking over andere wagen). Bovendien beperkt u het gebruik van uw firmawagen enorm. Ieder privégebruik is immers uitgesloten: één keer naar de winkel rijden of uw kind afzetten op school kan u tegen de lamp doen lopen…u moet zelf nagaan of het dat waard is.

U bent natuurlijk steeds vrij een ruling aan te vragen.