Eind augustus verlengde de regering één van de tijdelijke crisismaatregelen: het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. De nieuwe einddatum is 31 december 2020. Ook het ‘heropstartoverbruggingsrecht’ werd verlengd maar slechts tot 31 oktober a.s.

De lockdown

Zelfstandigen kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht in geval van faillissement, in geval van overmacht (bijvoorbeeld vernieling na brand, een beroepsallergie, …) of in geval van economische moeilijkheden.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd dit overbruggingsrecht opgewaardeerd:

De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die sinds maart 2020 hun activiteit (geheel of gedeeltelijk) moeten onderbreken, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Sinds de maand juli is de lijst met ondernemingen wel aanzienlijk korter geworden.

Was u niet verplicht te sluiten omwille van de overheidsmaatregelen, dan heeft u toch nog recht op een financiële uitkering van het overbruggingsrecht, voor zover u in elk van deze maanden minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen uw activiteit moest onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. Dat is bijvoorbeeld het geval als u uw onderneming moest stoppen omdat uw personeel niet komt opdagen of omdat uw leveranciers niet leveren. De onderbreking moet wel volledig zijn.

De administratieve formaliteiten werden tot een minimum herleid. En zelfstandigen die in het verleden het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht al genoten, komen toch nog in aanmerking voor deze financiële uitkeringen.
De toekenning onder dit bijzondere overbruggingsrecht neemt de vorm aan van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast).

Zo was het tot 31 augustus jl. Maar dankzij een koninklijk besluit van 22 augustus 2020 werd de regeling deels verlengd tot 31 december 2020. De verlenging speelt enkel als u uw activiteit moest onderbreken hetzij als direct gevolg van de overheidsmaatregelen, hetzij indirect omdat uw activiteit nauw samenhangt met de ‘verboden’ activiteiten. Voorbeelden van dergelijke verboden activiteiten zijn jacuzzi’s, stoomcabines en discotheken. Heeft u een onderneming die specifiek diensten levert aan dit soort bedrijven, dan kan u wellicht aantonen dat de sluiting van uw onderneming indirect het gevolg is van de overheidsmaatregelen.

Was u niet verplicht te sluiten maar deed u dat toch gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen, dan kon u tot 31 augustus ook een tegemoetkoming vragen onder dit overbruggingsrecht maar dat stukje werd dus niet verlengd.

Heropstarten na lockdown

Naast het overbruggingsrecht ter compensatie van de coronamaatregelen werd in de loop van juni ook een andere tijdelijke maatregel in het leven geroepen: het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.
Die maatregel werd integraal verlengd maar slechts tot 31 oktober 2020. Dit overbruggingsrecht is bestemd voor zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te stoppen en die nu opnieuw mogen opstarten. Het gaat om activiteiten zoals de horeca, non-food detailhandel, markten, kappers en schoonheidsspecialisten.

De ondernemer moet aantonen dat de activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kende van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van de pandemie.
Bijvoorbeeld een onderneming die sinds 18 mei 2020 weer mag opstarten, komt in aanmerking voor dit heropstartoverbruggingsrecht voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020.
Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt ook 1.291,69 euro (1.614,10 euro in geval van gezinslast).