Op 1 juli 2021 verandert de BTW-regeling voor internationale e-commerce grondig. Vanaf die datum moet de verkoper vrijwel altijd de BTW-regeling toepassen van het land van de particuliere afnemer. Om te vermijden dat u daarom in alle EU-lidstaten aangifte moet doen, kan u zich sinds 1 april registreren voor de zogenaamde OSS-regeling of éénloketsysteem.

One Stop Shop (OSS)

Vanaf 1 juli 2021 moet u, als u verkoopt aan een particuliere klant (d.w.z. een klant zonder BTW-nummer) in een andere lidstaat, de BTW aanrekenen van het land waar de afnemer gevestigd is. Dus concreet: als u goederen verkoopt aan een Nederlandse particuliere klant en u vervoert de goederen van België naar Nederland (een zgn. intracommunautaire verrichting), dan moet u Nederlandse BTW aanrekenen aan die klant.
Daaruit vloeit dan ook voort dat u die Nederlandse BTW aan de Nederlandse overheid moet betalen en u er ook een aangifte moet indienen. Dat kan op 2 manieren.

Ofwel laat u zich ter plaatse als BTW-plichtige registreren. U kan dan in Nederland een aangifte indienen en de verschuldigde BTW voldoen.

Ofwel is er sinds kort een alternatief: OSS. Die OSS-regeling laat u toe om in België een aangifte in te dienen voor de buitenlandse verrichtingen die u deed en u kan de betaling ook rechtstreeks aan de Belgische fiscus doen die dan verder afrekent met de buitenlandse schatkisten.

U hoeft maar één OSS-aangifte te doen voor alle intracommunautaire verrichtingen die u in het betrokken tijdperk deed. Dus een levering in Nederland, een levering in Frankrijk … allemaal in 1 aangifte en met één betaling heeft u dan alle verplichtingen nageleefd.

Wat is er nieuw?

De OSS-regeling is niet helemaal nieuw. Er was al zoiets als de Mini-OSS voor bepaalde dienstverrichtingen (waaronder telecommunicatie). Maar vanaf 1 juli a.s. wordt dit dus de regel voor alle intracommunautaire verrichtingen. Tot nog toe was u verplicht zich in het buitenland als BTW-plichtige te registreren van zodra uw omzet bepaalde grenzen overschreed. Die grenzen vallen weg: u bent dus in principe steeds verplicht zich te registreren in het buitenland … tenzij u zich registreert onder de OSS-regeling.

Toch blijft er nog kleine ondergrens: als u minder dan 10.000 euro aan intracommunautaire verrichtingen in een B2C-kader verricht, mag u er voor kiezen om de Belgische BTW toe te passen. Dit laat dus een kleine opening voor wie slechts zeer sporadisch aan buitenlandse particulieren (in combinatie met een grensoverschrijdende levering van goederen) verkoopt.

Goederen zijn al in het buitenland

De OSS-regeling heeft ongetwijfeld grote voordelen voor wie op regelmatige basis goederen vanuit zijn magazijn levert aan particuliere klanten in andere EU-lidstaten. Maar er zijn toch enkele aandachtspunten.
Zoals hierboven beschreven geldt OSS enkel voor verkopen aan particulieren in combinatie met een levering van goederen vanuit het buitenland (beschouwd vanuit de afnemer).

Stel dat u in België een magazijn heeft en u verkoopt aan Nederlandse particulieren aan wie u die goederen vervolgens levert, dan moet u Nederlandse BTW voldoen, en dan kan u dat via de OSS-regeling doen.
Stel dat de goederen niet in België liggen, maar net over de grens in Noord-Frankrijk. Dan is er nog steeds een intracommunautaire levering voor de Nederlandse klant, en dan geldt dezelfde regeling.
Maar wat als uw goederen al in Nederland liggen? In dat geval is er nog steeds Nederlandse BTW verschuldigd (want de afnemer is gevestigd in Nederland) maar de goederen steken geen grens over. Er is dan geen intracommunautaire levering en bijgevolg kan de OSS-regeling niet toegepast worden. Vermits de oude drempels om binnenlandse BTW aan te rekenen weggevallen zijn, moet u zich dus in Nederland laten registreren om daar een BTW-aangifte in te dienen en de aangerekende BTW door te storten.

ABC-verkopen (driehoeksverkeer)

Gelijkaardige conclusies moeten getrokken worden bij zogenaamde ABC-verkopen. Het gaat om transacties waarbij B (de verkoper) goederen van A verkoopt aan C. A zal de goederen direct aan C leveren. Dit soort transacties zijn niet ongebruikelijk: denken we maar aan webshops die goederen van derden verkopen en éénmaal een bestelling geplaatst werd, de afhandeling volledig overlaten aan de derde partij. Omwille van allerlei vermoedens en ficties is er tussen B en C geen levering van goederen (de levering wordt verricht door A aan B) waardoor B dus geen beroep kan doen op de OSS-regeling.

Optioneel

De OSS-regeling is optioneel. U moet er dus voor kiezen, maar éénmaal u er voor gekozen heeft, kan u er geen afstand meer van doen. Als u dus goederen verkoopt of diensten levert aan particulieren in het buitenland, dan moet u hierover zeker met uw accountant samenzitten om de oplossing te kiezen die voor u het beste uitkomt.