Zoals elk jaar staan er ook in 2024 heel wat markante btw-nieuwigheden op til. In dit artikel zetten we voor jou enkele belangrijke veranderingen op een rij.

Btw-identificatienummer: technische aanpassingen

Op basis van een recente ontwerpwet worden diverse technische aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot het toekennen van een btw-identificatienummer en de verplichting om het btw-identificatienummer aan leveranciers mee te delen.

Uitbreiding aanmeldingsplicht gemengde btw-plichtigen

Sinds 1 januari 2023 zijn gemengde btw-plichtigen verplicht om vooraf te melden als ze de btw-aftrek volgens het werkelijk verbruik toepassen. In dergelijk geval moet in 2024 voor de eerste maal (via een interface op Intervat) informatie verschaft worden over hoeveel btw in aftrek werd genomen: voor 100%, 0% en volgens één of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen.

Sinds 1 januari 2024 wordt deze aanmeldingsplicht uitgebreid naar gemengde btw-plichtigen die hun recht op aftrek uitoefenen via het algemeen verhoudingsgetal. De melding hiervan moet gebeuren via het elektronisch formulier 604A of 604B. Btw-plichtigen die op 31 december 2023 hun recht op aftrek al uitoefenen via het algemeen verhoudingsgetal, moeten dat uiterlijk op 30 juni 2024 melden.

Aan de hand van deze verplichte meldingen zullen gerichte btw-controles plaatsvinden.

Verlenging verlaagd btw-tarief warmtepompen

Van 1 april 2022 tot 31 december 2023 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering en toepassing van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers en warmtepompen – met uitsluiting van hybride warmtepompen – voor woningen jonger dan 10 jaar.

Dit verlaagd tarief van 6% wordt verlengd tot 31 december 2024, maar enkel voor warmtepompen, met uitsluiting van hybride warmtepompen.

Vernieuwd geregistreerd kassasysteem (GKS)

Tien jaar geleden – in 2014 – werd het geregistreerd kassasysteem (GKS) geïntroduceerd in de horecasector. Via een ontwerpwet wordt dit systeem grondig geactualiseerd. Het basisprincipe (transactiedata beveiligen met een digitale handtekening in de Fiscale Data Module) blijft behouden. Nieuw is dat dit niet langer met een VAT signing card moet gebeuren. Ook zal er nog slechts één auditfile zijn, ongeacht de gebruikte kassasoftware.

De belangrijkste nieuwigheid is dat (detail)transactiegegevens online en in realtime doorgestuurd worden naar de btw-administratie. Hierdoor worden controles op afstand mogelijk.

Voor de inwerkingtreding – volgens de ontwerpwet voorzien sinds 1 januari 2024 – geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2027 wanneer op 31 december 2023 al een certificatie van het GKS werd aangevraagd of bekomen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid elektronische interfaces

Vanaf 2024 geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingplichtigen die via elektronische interfaces leveringen van goederen faciliteren. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid komt in beeld in situaties waarin deze leveringen niet onder de dekking vallen van artikel 13bis van het Wetboek. Elektronische interfaces worden onder de volgende omstandigheden als koper/verkoper worden beschouwd:

wanneer een niet-EU-leverancier via het platform goederen levert in de EU, of

wanneer goederen met een waarde lager dan 150 EUR worden ingevoerd.

Deze nieuwe vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de belastingplichtige te goeder trouw is en geen fout heeft begaan of nalatig is geweest.