In de strijd tegen discriminatie bij aanwervingen kunnen sinds 1 januari 2018  arbeidsinspecteurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest discriminatietests uitvoeren op de arbeidsmarkt. Jammer genoeg werkte dit systeem de voorbije vijf jaar onvoldoende. Daarom vereenvoudigt de Brusselse regering dit systeem. Ze wil inspecteurs beter beschermen bij de uitvoering van hun taken en de samenwerking met Actiris vlotter doen verlopen.

Discriminatietests in Brussel: huidige spelregels

Vandaag mogen arbeidsinspecteurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zowel situatietests (gelijkaardige sollicitaties die slechts op één mogelijk discriminerend punt verschillen) als mystery calls uitvoeren. Deze tests mogen enkel plaatsvinden bij werkgever met minstens één vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels lokale overheden en openbare organen van het gewest.

Inspecteurs mogen enkel ingrijpen na klachten of meldingen, op op basis van ernstige aanwijzingen dat er sprake is van discriminatie bij aanwervingen.

Hervorming op komst

Door de hervorming (via een nieuwe ordonnantie) wordt het onder meer mogelijk om discriminatietests ter plaatse uit te voeren. Arbeidsinspecteurs kunnen optreden onder een schuilnaam, zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

De tests zullen blijven gebeuren op basis van meldingen of klachten. Voortaan kan dit ook na voldoende vermoedens, zonder dat een voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is.

De discriminatietests zullen ook proactiever zijn. Als bijvoorbeeld uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatie in een specifieke sector blijkt te bestaan, dan zullen de gewestelijke arbeidsinspecteurs tests kunnen uitvoeren, met voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat.

Tenslotte wordt ook Actiris nauwer betrokken. Concreet zal de dienst meldingen van werkzoekenden doorgeven aan de inspectie.

Inwerkingtreding

Deze hervorming trad in werking op 9 juli 2023 (tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).