Werkgevers die de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet tijdig doorstorten, riskeren voortaan een boete. Die bedraagt 10% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.250 euro. Deze boetes zijn van toepassing per periode van bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfsvoorheffing betalen binnen de 15 dagen

De bedrijfsvoorheffing moet betaald worden binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Bijvoorbeeld de bedrijfsvoorheffing van de maand augustus (over de lonen van augustus), moet tegen 15 september betaald worden bij het bevoegde ontvangkantoor. De ondernemingen die kwartaalaangiftes indienen, moeten de bedrijfsvoorheffing 15 dagen na het aflopen van het kwartaal betalen.

Boetes en interesten

De fiscus heeft vastgesteld dat heel wat werkgevers de wettelijke betalingstermijn niet respecteren en pas betalen wanneer ze de aanslag ontvangen.

Daarom heeft ze beslist om deze overtredingen voortaan te sanctioneren. Als u niet tijdig betaalt, dan kan u een administratieve boete krijgen gelijk aan 10 % van de niet-betaalde som van de bedrijfsvoorheffing. Die boete zal minimum 50 euro bedragen en maximum van 1.250 euro. De fiscus kan deze boetes opleggen voor iedere overtreding per periode van bedrijfsvoorheffing. Alleen voor de eerste overtreding heeft de fiscus begrip en zal deze dan ook niet onmiddellijk bestraffen.

Naast de boetes die de fiscus kan opleggen, zijn er ook nog eens nalatigheidsinteresten van toepassing. Deze bedragen 7% op jaarbasis of 0,58% op maandbasis.

Betalingen automatisch verzenden

De fiscus wil de werkgevers eraan herinneren ze de betalingen automatisch moeten verzenden via de internettoepassing Finprof. Via Finprof kan u de aangiftes van bedrijfsvoorheffing via een beveiligde internetverbinding bij de overheid indienen. Op de betalingen moet duidelijk de juiste gestructureerde mededeling staan. Deze mededeling wordt u ook ter beschikking gesteld door Finprof.

U kan de aangifte zelf indienen of via een derde zoals een sociaal secretariaat, boekhouder of softwarebureau. Als u beroep doet op een sociaal secretariaat is het belangrijk dat u op tijd hun facturen betaalt. Zij storten de bedrijfsvoorheffing immers pas door wanneer zij uw betaling hebben ontvangen.

U moet per periode één betaling doen. De fiscus staat niet toe dat u één betaling doet voor verschillende periodes.