Er is een nieuwe regeling om het voordeel van alle aard te berekenen voor uw bedrijfswagen. Nu is de berekening naast het aantal privékilometers, ook gebaseerd op het type van brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2010.

Alle voordelen die u ontvangt in het kader van uw beroepsactiviteit worden aangemerkt als belastbare bezoldiging. Zo is het privégebruik van uw bedrijfswagen een voordeel van alle aard waarop u belasting betaalt. Om het bedrag van het voordeel te bepalen, gebruikt de belastingadministratie een wettelijk vastgesteld bedrag.

Er zijn nieuwe regels om dit wettelijk vastgesteld bedrag te bepalen. Het belastbaar voordeel dat u krijgt naar aanleiding van het privégebruik van uw bedrijfswagen, wordt voortaan berekend als een vermenigvuldiging van:

het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers;

het CO2-uitstootgehalte per kilometer;

de coëfficiënt CO2-eur.

Dit betekent meteen dat de fiscale PK niet langer gebruikt wordt om het voordeel te berekenen.

Het CO2-gehalte van uw bedrijfswagen staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Dezelfde informatie staat in principe ook vermeld op het gelijkvormigheidsattest. Toch is het CO2-gehalte vermeld op het inschrijvingsbewijs bepalend. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft elk jaar een gids uit waar u de CO2-uitstoot van alle nieuwe voertuigen op de Belgische markt kan nagaan.
De CO2 eur-coëfficiënt wordt vastgesteld op basis van een tabel die de belastingadministratie heeft opgesteld:

Brandstof gebruikt voor het voertuig:
Benzine/LPG/aardgas: CO2 eur-coëfficiënt = 0,00210 EUR
Diesel: CO2 eur-coëfficiënt = 0,00230 EUR
Elektriciteit: minimum = 0,10 EUR

Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd.

Net als vorige jaren wordt het aantal privékilometers in aanmerking genomen. Deze worden nog steeds geraamd op 5.000 wanneer u minder dan 25 kilometer van uw werk woont, en op 7.500 wanneer u meer dan 25 kilometer van uw werk woont.

Voorbeelden:

 Een voertuig op benzine met een CO2-uitstootgehalte van 134 gr per km. Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers : 5.000 km.
Berekening van het voordeel : 5.000 x 134 x 0,00210 EUR = 1.407 EUR.

 Een dieselvoertuig met een CO2-uitstootgehalte van 110 gr per km. Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers : 7.500 km.
Berekening van het voordeel : 7.500 x 110 x 0,00230 EUR = 1.897,50 EUR.

 Een hybridevoertuig op benzine-elektriciteit met een CO2-uitstootgehalte van 89 gr per km. Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers : 5.000 km.
Berekening van het voordeel : 5.000 x 89 x 0,00210 EUR = 934,50 EUR.

 Een voertuig dat uitsluitend op elektriciteit rijdt (geen CO2-uitstootgehalte per km). Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers : 5.000 km.
Berekening van het voordeel : 5.000 x 0,10 EUR = 500 EUR.

Op basis van deze voorbeelden is het duidelijk dat vooral elektrische en hybride wagens fiscaal het interessantst zijn. Een werknemer betaalt immers aanzienlijk minder belasting voor dit type van bedrijfswagen.