Op 3 april lanceerde de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) de nieuwe applicatie ‘ERFonline’. Met ERFonline kan u een nalatenschapsaangifte online invullen en versturen. Een hele stap voorwaarts.

Toegang

ERFonline is één van de platformen waarmee u gegevens kan uitwisselen met de overheid. U krijgt toegang via uw e-ID of via Itsme. U logt in, direct op ‘vlaanderen.be/erfonline’ of via ‘mijn dossier’ op de website van Vlabel.

Als u inlogt via ‘mijn dossier’ kan u doorklikken naar de online-aangifte, maar u kan ook een pdf-versie van de aangifte afdrukken (de online-aangifte is niet verplicht), online uitstel vragen en online een bindende schatting vragen.

Er is bijzonder veel aandacht gegaan naar de privacy. Er is niets vooraf ingevuld op de aangifte; volgens Vlabel is dat om te vermijden dat de verschillende erfgenamen persoonlijke gegevens van elkaar te zien zouden krijgen.

Stap voor stap

Eenmaal u in de applicatie bent, vraagt de applicatie u bepaalde velden in te vullen. Sommige velden zijn verplicht, andere velden moeten alleen ingevuld worden als dat relevant is.
Via negen gerichte vragen over de overledene en zijn vermogen wordt een aangifteformulier op maat opgesteld. U moet dus niet langer het ellenlange standaard-aangifteformulier doorlopen. U moet enkel die gegevens invullen die de applicatie u vraagt.

U kan op de verschillende pagina’s die u moet invullen bijkomende informatie vinden over de gebruikte juridische termen en antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Omdat u de gegevens invult op het platform van de Vlaamse belastingdienst, kan die dienst de gegevens sneller controleren en verwerken.

Verwerking

U krijgt 4 maanden de tijd om de aangifte in te vullen. Eénmaal het dossier is aangemaakt, zal de belastingadministratie de aangifte niet verwerken vóór het verstrijken van die termijn. Dat betekent dat u gedurende heel die periode nog wijzigingen kan aanbrengen. U kan dus het dossier opstarten, invullen wat u al weet en tijdelijk afsluiten. Enkele weken later kan u het verder aanvullen.

De applicatie bevat geen rekenmodule. Volgens Vlabel is dat ook niet de bedoeling, omdat niet alle relevante informatie meteen beschikbaar is om een exacte berekening te maken.
Men kan zich de vraag stellen of dit argument steek houdt: we moeten er toch van uit gaan dat de belastingplichtige naar best vermogen zijn aangifte invult. Als hij of zij onopzettelijk zaken heeft achtergehouden, zal hem sowieso de rekening gepresenteerd worden, ongeacht of er een berekening gemaakt werd op basis van de aangifte of niet. Een richtinggevende en vrijblijvende berekening lijkt geen overdreven verwachting.

Voordelen volgens Vlabel

Vlabel vat de voordelen van ERFonline als volgt samen:

een aangifte op maat van de situatie van de overledene

stap-voor-stap-begeleiding bij het invullen van de aangifte

minder kans om te vergeten bepaalde informatie aan te geven

minder kans op fouten

snellere verwerking van de aangifte

In haar persmededeling waarschuwt Vlabel ook dat de aangevers zélf verantwoordelijk blijven voor de juistheid en de volledigheid van de aangifte. Vlabel raadt voor complexe erfenisdossiers aan om een specialist in te schakelen, zoals een notaris. Dat is een merkwaardige vaststelling: voor een belasting die, net als de dood zelf onontkoombaar is, moet u derden betalen om die te kúnnen aangeven.