Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 15 september 2010. Als u de aangifte online via Vensoc indient, dan krijgt u een maand extra, tot 15 oktober 2010. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing.

Papieren aangifte indienen voor 15 september 2010

Vennootschappen die hun boekhouding hebben afgesloten per 31 december 2009 moeten hun aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2010 bij de belastingadministratie doen toekomen ten laatste op 15 september 2010.

U kan een individueel uitstel van de aangiftetermijn vragen bij de fiscus. Zulke aanvraag moet gemotiveerd zijn door ernstige redenen of door overmacht. Ernstige redenen kunnen bijvoorbeeld zijn een langdurige ziekte van de belastingplichtige of verdwijning van documenten ten gevolge van diefstal. Het uitstel moet u aanvragen vóór het verstrijken van de initiële aangiftetermijn.

Daarnaast kunnen ook boekhouders en belastingconsulten een collectief uitstel vragen voor hun klanten. Hiervoor moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Een verlenging tot 15 oktober als u elektronisch indient via Vensoc

U kan uw aangifte ook elektronisch indienen via Vensoc. Via deze toepassing kan u uw aangifte met de bijlagen opstellen en indienen. Iedereen die daartoe een volmacht heeft, kan namens de vennootschap de aangifte indienen. U moet hiervoor geen specifieke volmacht op voorhand registreren. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat.

Indien u een Vensoc-aangifte voor een vennootschap heeft ingediend, mag u in geen geval nog een papieren aangifte voor deze vennootschap indienen.

De Vensoc-aangifte kan na indiening niet meer op elektronische wijze geraadpleegd of gewijzigd worden. Indien u deze na indiening nog wenst te wijzigen of eventueel vergeten bijlagen wenst toe te voegen, moet u contact opnemen met de bevoegde taxatiedienst waarvan de coördinaten zich op de papieren aangifte bevinden.

Een boekjaar dat niet gelijkloopt met het kalenderjaar

In principe moet de aangifte vennootschapsbelasting ingediend worden vóór de datum die vermeld wordt op de officiële aangifte die u van de fiscus ontvangt. De termijn om de aangifte in te dienen, mag niet korter zijn dan een maand vanaf de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd en mag niet langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

De fiscus verstuurt de papieren aangiftes tijdens de maand waarin de algemene vergadering plaatsvindt.
Net zoals vorig jaar, beschikt u automatisch over een bijkomende periode van één maand voor de indiening van de elektronische aangifte Vensoc ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte. Als u bijvoorbeeld uw aangifteformulier ontvangt waar een uiterste indieningsdatum van 22 september 2010 vermeld staat, dan heeft u automatisch de tijd tot 22 oktober 2010 als u uw aangifte elektronisch indient.