Het model van de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) is ondertussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een korte blik op de aangifte maakt één ding al snel duidelijk: het wordt weer langer (meer dan 800 codes) en ingewikkelder. We loodsen u vak per vak door de nieuwigheden.

Voor we ingaan op de specifieke wijzigingen, een extra tip om te weten of u een code invult waarvoor de federale overheid of het gewest bevoegd is: de ‘federale’ codes beginnen steeds met een 1 of een 2, de ‘gewestelijke’ codes met een 3 of een 4.

Vak I. Invullen e-mailadres

Vak I. is het vak waarin u uw bankrekening, telefoonnummer enzovoort moet invullen. Normaal beschikt de fiscus al over die gegevens, u moet ze dus enkel invullen als er iets verandert. Voor het eerst vraagt de fiscus nu ook naar het e-mailadres waarop hij u kan bereiken. De titel wordt dan ook ietsje gewijzigd naar ‘Bankrekening, telefoonnummer en e-mailadres’.

Vak IV. Overuren

Als u overuren heeft gepresteerd, moet u nu ook het totaal aantal werkelijk gepresteerde overuren die recht geven op een overwerktoeslag meedelen die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren. U vult ze in Vak IV.G.1. in, in de nieuwe codes 1317-41 en 2317-11.

Vak V. Pensioensparen en bedrijfsvoorheffing

In Vak V. wordt er zowel in rubriek A, als in rubriek B iets gewijzigd.

Rubriek A.3. is bedoeld voor wie aan pensioensparen doet. U moet er onder codes 1222-39 en 2222-09 het bedrag van de spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden vermelden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 8  %.

Rubriek V.B. is dan weer bestemd voor de bedrijfsvoorheffing. Deze rubriek wordt vanaf nu opgedeeld in twee codes: (i) codes 1225-36 en 2225-06 voor het gedeelte van de BV dat verrekenbaar en terugbetaalbaar is en (ii) de nieuwe codes 1425-30 en 2425-97 voor het gedeelte dat verrekenbaar, maar niet terugbetaalbaar is.

Vak IX. Woonbonus

Vak IX. heeft als officieel opschrift: “Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel”.  Het is met andere woorden het vak voor al wie een hypothecaire lening heeft lopen en die wil aftrekken. Het vak voor de woonbonus dus, die naar het geval federaal (niet-eigen woning) of gewestelijk is (eigen woning, i.e. de woning die u effectief betrekt).

Het is traditiegetrouw dit vak dat de meeste problemen oplevert. Heel veel belastingplichtigen willen het namelijk gebruiken, maar het is hopeloos ingewikkeld geworden. Naar gelang het moment dat u uw woonkrediet hebt afgesloten (oude leningen voor 2005, leningen voor 2015, leningen sinds 2015), naargelang het gewest waar u woont en naargelang de lening voor uw eigen of niet-eigen woning werd afgesloten, moet u immers andere codes invullen. Het is niet eenvoudig om in dit woud van codes uw weg te vinden.

Vak X. Investering in starter en ‘Waalse’ dienstencheques

Als u heeft geïnvesteerd in het risicokapitaal van een startende onderneming (een investering in ruil waarvoor u aandelen heeft gekregen), heeft u recht op een belastingvermindering. Als u hiervan wil genieten, moet u rubriek X.J. invullen. De belastingvermindering verschilt naar gelang u investeerde in  een micro-onderneming (45 %) of een kleine onderneming (30 %). De rubriek wordt dan ook opgesplitst:

investeringen in kleine vennootschappen komen in nieuwe codes 1318-40 en 2328-10;

investeringen in microvennootschappen komen in nieuwe codes 1320-38 en 2320-08.

Het Waals Gewest heeft gesleuteld aan de regeling van de dienstencheques. Waalse belastingplichtigen moeten niet langer het bedrag invullen dat ze uitgegeven hebben, maar enkel het aantal gebruikte cheques aangeven. Enkel de 150 eerste dienstencheques geven recht op een belastingvermindering.

Vak XIV. Lening aan starter en kaaiman tax

U kan ook op een andere manier investeren in een starter: namelijk door een lening te verstrekken. In Vak XIV.D. kan u het aantal leningen vermelden dat u vorig jaar (in dit geval vanaf de start van de maatregel op 1 augustus 2015 tot 31 december 2015) aan startende kleine ondernemingen heeft verstrekt via een erkend crowdfundingplatform. U vult daarvoor nieuwe codes 1088-76 en 2088-46 in.

In Vak XIV. is er nog een nieuwigheid. In het kader van de kaaiman tax wil de fiscus immers meer informatie over de juridische constructies. Daarom moet u vanaf dit jaar in Vak XIV.C. naam, adres, nummer en rechtsvorm van de constructie en als het een trust betreft, ook naam en adres van de beheerder melden.

Indienen van de aangifte

Aangifte kan zoals steeds via Tax-on-web. Als u liever nog op papier werkt, mag dat. U moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen of in de bus van uw lokale belastingkantoor droppen (deze laatste methode is evenwel slechts een ’tolerantie’ en is minder zeker dan officieel naar het scanningscentrum sturen).

De deadlines zijn:

aangifte op papier: 30 juni;

aangifte via Tax-on-web: 13 juli;

aangifte via mandataris: 27 oktober.

Wie het nalaat de aangifte in te vullen, zal een herinneringsbrief krijgen (in de loop van oktober/november). Wie dan nog niets doet, kan een boete krijgen van 50 tot 1.250 EUR of een belastingverhoging worden opgelegd.