De fiscus heeft het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. U moet uw papieren aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2011. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u twee weken extra.

Papieren aangifte indienen voor 30 juni 2011

U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) indienen tegen 30 juni 2011. U kan deze via de post naar het scanningcentrum van Gent of Namen versturen. Of u kan uw aangifte ook nog steeds neerleggen in de brievenbus van uw belastingkantoor.

Als u uw aangifte elektronisch (via www.taxonweb.be) indient, dan krijgt u twee weken langer de tijd, namelijk tot 15 juli 2011. En als uw aangifte wordt ingediend via een mandataris, dan is de uiterste indieningsdatum zelfs 31 oktober 2011.

Het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2011 bestaat uit:

een formulier ‘Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting’ (deel 1 en deel 2). Hierop kan u zelf alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die u nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. U moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor uzelf;

de ‘aangifte in de personenbelasting’ (deel 1 en deel 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, vormt een soort van samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier.

Elektronisch indienen via taw-on-web

Het nieuwe aangifteformulier is vanaf 19 april 2011 beschikbaar op www.taxonweb.be.

U kan uw aangifte elektronisch indienen via de website tax-on-web. Hiervoor heeft u een elektronische identiteitskaart of een token nodig. Om een token te krijgen, moet u zich op voorhand registreren op de portaalsite van de federale overheid.