Aan voorraad zijn kosten verbonden, maar welke? En hoe bereken je die kosten? In dit artikel gaan we dieper in op de elementen die de kostprijs van voorraad beïnvloeden.

Voorraadbeheer vormt een essentieel maar vaak verguisd onderdeel van het bedrijfsbeheer. Zaakvoerders zien hun magazijn als een noodzakelijk kwaad, dat hen nodeloos op kosten jaagt. Stockbeheer is echter zoveel meer. Door voorraden slim te beheren kunnen ondernemingen concurrenten te slim af zijn en commercieel hun voordeel halen.
Essentieel voor een succesvolle voorraadstrategie is inzicht in de kostprijs van uw stock. Hieronder gaan we er dieper op in.

Zo berekent u de kostprijs van voorraad

Om de kostprijs van voorraad te kennen, houden we rekening met:

rente:
kapitaalkosten als gevolg van voorraadbeheer (bijvoorbeeld rente op leningen bij de bank)

ruimte:
de kosten voor de huur van het magazijn, maar ook afschrijvingen op magazijnmeubilair, onderhouds- en energiekosten, personeelskosten, …

risicofactor:
kosten die het gevolg zijn van het risico inherent aan voorraadbeheer. Goederen in voorraad kunnen bijvoorbeeld verouderen, uit de mode raken of bederven, waardoor de verkoopprijs daalt.

Voorraadkosten minimaliseren?

Door altijd de minimale voorraad aan te houden die nodig is om aan de vraag van klanten te voldoen, kunnen ondernemingen hun voorraadkosten minimaliseren. Handmatige voorraadoptimalisering speelt hierin een belangrijke rol.

De grootste efficiëntieslag wordt echter gemaakt wanneer kmo’s gebruikmaken van voorraadbeheersoftware. De beste pakketten maken namelijk niet enkel het voorraadbeheer makkelijker, maar voeren ook geautomatiseerde voorraadoptimalisaties uit waardoor voorraadkosten drastisch verlagen.