Als gevolg van de coronacrisis hebben vele bedrijven structureel thuiswerk ingevoerd. Deze werkvorm biedt u en uw werknemers tal van opportuniteiten. Maar wat als ‘thuis’ voor uw werknemer een ander land is dan waar u als werkgever bent gevestigd? Vanaf 1 juli 2023 komt er een kaderakkoord met nieuwe socialezekerheidsregels, waardoor in het kader van telewerk het socialezekerheidsstelsel van de werkstaat behouden wordt.

Volgens de Europese Verordening 883/2004 kan een werknemer slechts aan het socialezekerheidsstelsel van één land onderworpen zijn. Als hij aan de slag is bij een buitenlandse werkgever, en gelijktijdig – bijvoorbeeld door telewerk – in het buitenland en zijn thuisland werkzaam is, dan is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn thuisland vanaf het ogenblik dat hij er een substantiële activiteit uitoefent. Met substantiële activiteit bedoelt de wetgever een activiteit van minimum 25% van de arbeidstijd.

Als gevolg van veranderde werkomstandigheden door de coronacrisis en bijhorende beperkingen, werd een overgangsregeling uitgewerkt die verlengd werd tot en met 30 juni 2023. De bedoeling van deze regeling was dat er geen wijziging zou zijn van de bevoegde lidstaat wanneer een werknemer door telewerk meer dan 25% vanuit de woonstaat zou werken.

Omdat telewerk anno 2023 de norm is geworden, stelde een groep van experten een model van kaderakkoord op dat de EU-lidstaten kunnen ondertekenen. Zij gaan er mee akkoord om de werknemer onderworpen te laten aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar de zetel van de werkgever is gevestigd, zolang de werknemer minder dan 50% van zijn totale arbeidstijd in zijn woonstaat werkt.

De RSZ bevestigde dat België dit kaderakkoord zal ondertekenen en dat het van toepassing zou zijn vanaf 1 juli 2023. Vandaag is het nog onduidelijk welke andere lidstaten dit akkoord zullen ondertekenen.