niet-complexe aangiftes:

  • 30 juni 2023 (papieren aangifte)
  • 15 juli 2023 (aangifte via Tax-on-web)

complexe aangiftes (winsten, baten, bedrijfsleidersbezoldigingen, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten):

  • 30 juni 2023 (papieren aangifte)
  • 18 oktober 2023 (aangifte via Tax-on-web)

Als MyMinfin 30 juni 2023 als uiterste indienings- datum vermeld, maar de belastingplichtige zijn niet-complexe aangifte wil indienen via Tax-on-web en dus eigenlijk tijd heeft tot 15 juli 2023, moet hij geen uitstel tot 15 juli 2023 vragen.

Hetzelfde geldt als er in MyMinfin 30 juni of 15 juli is vermeld als uiterste indieningsdatum, maar de belastingplichtige een complexe aangifte moet indienen, waardoor hij tijd heeft tot 18 oktober 2023 (in geval van indiening via Tax-on-web). Ook dan moet de belastingplichtige dus niets doen om tijd te hebben tot 18 oktober.

Let op: de situatie is anders als het gaat om het doorgeven van wijzigingen bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dit moet gebeuren tegen 30 juni 2023 (op papier) of 15 juli 2023 (via Tax-on-web) of 18 oktober 2023 (via Tax-on-web en er is sprake van een complexe aangifte). Als het om een complexe aangifte gaat en de belastingplichtige tijd wil krijgen tot 18 oktober 2023 voor het doorgeven van wijzigingen via Tax-on-web, dan moet hij dit hier wel vooraf – en bij voorkeur vóór 15 juli 2023 – telefonisch aan de Administratie melden (persbericht van 5 mei 2023).