In 2022 sloot de federale regering de veelbesproken arbeidsdeal. Een van de maatregelen in deze deal is het recht op deconnectie voor werknemers. Sinds 1 april 2023 moeten ondernemingen met minstens 20 werknemers verplichte afspraken op papier zetten. Wat moet u hierover weten?

De voorbije coronapandemie heeft voor een definitieve doorbraak van structureel telewerk en het gebruik van digitale communicatietechnologieën gezorgd. Deze nieuwe werkvormen verhogen de efficiëntie op de werkvloer, maar zetten tegelijk ook de balans tussen werk en privé onder druk. In de strijd voor een gezonder evenwicht roept de wetgever het verplichte recht op deconnectie in.

Concreet

Het recht op deconnectie houdt in dat uw werknemers vanaf nu het recht hebben om buiten de werkuren niet meer verbonden te zijn met digitale hulpmiddelen voor het werk. Elke onderneming met minstens 20 werknemers moet hierover concrete afspraken op papier zetten.

Als dit recht op deconnectie niet geregeld is in een nationale of sectorale cao, dan moet u dit doen op bedrijfsniveau. De deadline voor dergelijke bedrijfscao was 1 april 2023. Dit was de deadline om de cao neer te leggen op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Kon u geen bedrijfscao sluiten? Dan moest u tegen 1 april het arbeidsreglement aanpassen.

Welke actiepunten moe(s)t de cao of het arbeidsreglement bevatten?

Het gaat om de volgende punten:

De praktische modaliteiten rond de toepassing van het recht op deconnectie na de geldende uurroosters voor uw medewerkers.

De richtlijnen voor een correct gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals laptops en gsm’s), zodat de rusttijden, het verlof, het privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven.

Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden rond het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan het gebrek aan deconnectie.

Wat in ondernemingen met minder dan 20 werknemers?

Uiteraard hebben ook werknemers in kleinere ondernemingen recht op een gezonde werk-privébalans, met het recht om buiten de werkuren gedeconnecteerd te zijn van het werk. Voor deze ondernemingen geldt (voorlopig) geen verplichting om deze afspraken op te nemen in een cao of arbeidsreglement. Dit belet echter niet dat u samen met uw medewerkers concrete afspraken kunt maken over het recht op deconnectie en dat deze ook schriftelijk kunnen worden vastgelegd, al dan niet in het arbeidsreglement.

In elk geval is deze arbeidsdealmaatregel een uitgelezen kans om dit onderwerp bespreekbaar te maken in uw onderneming, om zo het psychosociale welzijn van uw collega’s de nodige aandacht te geven.